Adwokat Maciej Karczewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończonych studiach odbywał aplikację sądową. W 2008 roku złożył egzamin sędziowski. Od 2009 roku wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, od tego też czasu prowadzi praktykę adwokacką, pierwotnie w kancelarii indywidualnej a od 14.02.2011r w spółce adwokacko – radcowskiej. 

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez adw. Macieja Karczewskiego obejmuje  pomoc świadczoną na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. 

Specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu praw:

- karnego – szeroko pojęte poradnictwo w dziedzinie prawa karnego oraz obrona oskarżonych i obwinionych, reprezentacja pokrzywdzonych czynami zabronionymi; 

- cywilnego – reprezentacja przedsądowa oraz w postępowaniu sądowym, poradnictwo i pomoc prawna; 

- gospodarczego – poradnictwo, pomoc w sporządzaniu pism i umów, reprezentacja przed sądami oraz w toku negocjacji handlowych, przeprowadzanie procesu rejestracji spółek prawa handlowego; 

- spadkowego – poradnictwo i reprezentacja w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, o zachowek; 

- rodzinnego – poradnictwo oraz reprezentacja przed sądem z zakresu spraw małżeńskich (rozwód, separacja), między rodzicami a dziećmi (władza rodzicielska, kontakty, miejsce pobytu dziecka, alimenty), o ubezwłasnowolnienie a także małżeńskich spraw majątkowych (o podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej). 

 

Radca Prawny Monika Karczewska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2008 roku. Po ukończonych studiach odbyła aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski. Od 2014 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/E 268. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych, karnego i administracyjnego. 

Adwokat Maciej Karczewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończonych studiach odbywał aplikację sądową. W 2008 roku złożył egzamin sędziowski. Od 2009 roku wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, od tego też czasu prowadzi praktykę adwokacką, pierwotnie w kancelarii indywidualnej a od 14.02.2011r w spółce adwokacko – radcowskiej. 

Amanda Easter

We are proud to be on the market for over 10 years. Our company is a result of professional and tedious work of the team of skilled professionals. The experience that we have transmitted and enhanced through the years is the crown jewel of each member of the team.